Odluke Skupštine grada Kruševca od 27.11.2014. godine

skupstina-krusevac-2

Na sednici Skupštine grada Kruševca, održane u četvrtak 27.11.2014. godine, doneto je više odluka, razrešenja i imenovanja.

skupstina-krusevac-2

Na sednici Skupštine grada Kruševca, u četvrtak 27.11.2014. godine, doneta je Odluka o Gradskom pravobranilaštvu grada Kruševca, kojom se organizacija i rad Gradskog prevobranilaštva usklađuju sa Zakonom o pravobranilaštvu. Odlukom je predviđeno da Gradskog pravobraniioca i zamenika postavlja Skupština grada, a predvićena je i mogućnost prijema u rad pravobranilačkih pomoćnika i prvobranilačkih pripravnika.

Na inicijativu Udruženja preduzetnika, koje je zahtevalo smanjenje početnih iznosa zakupnine za postavljanje kioska tipa K2 u prvoj i drugoj zoni, a imajući u vidu tešku ekonomsku situaciju, kao i otvaranje mogućnosti za podsticanje razvoja privatnog preduzetništva, Skupština je donela Odluku o izmeni plana razmeštaja manjih montažnih i drugih pokretnih objekata i uređaja na javnim površinama i utvrdila nove početne vrednosti zakupnine.

Data je saglasnost JKP “Gradska toplana” Kruševac da potraživanje koje ima prema IMK “14. oktobar” u restrukturiranju u iznosu od 94.307.007,06 dinara, pretvori u osnovni kapital JKP “Gradska toplana” Kruševac u privrednom društvu IMK ” 14. oktobar” u restrukturiranju.

Za direktora Doma zdravlja Kruševac, za mandatni period od četiri godine, imenomana je mr sci med Vesna Stević Gajić, koja je do sada bila vršilac dužnosti.

Utvrđen je prestanak mandata preminulom odborniku Radetu Pavloviću, a potvrđen mandat novom odborniku Srpske napredne stranke Saši Todoroviću.

Za novog člana Gradskog veća izabrana je dipl defektorlog Gordana Nedeljković, odbornik Srpske napredne stranke, pošto je Skupština utvrdila prestanak mandata dosadašnjem članu Gradskog veća Nenadu Andriću, koji je podneo ostavku jer je nezakonito obavljao duplu funkciju i time dve godine nelegalno obavljao funkciju gradkog većnika.

Dužnosti predsednika Upravnog odbora Direkcije za urbanizam i izgradnju razrešen je Branimir Trajković, a za predsednika je imenovan Nebojša Jovković. Dužnosti je razrešen i dosadašnji predsednik Upravnog odbora Turističke organizacije Vladimir Milićević, a za novog predsedninka imenovan Miroljub Denić. Skupština je razrešila i Dragana Čabrića dužnosti člana Upravnog odbora Apoteke, a umesto njega imenovala Radoja Lukića.

Doneto je i više pojedinačnih imovinskih rešenja, kojima se rešavaju imovinsko – pravni odnosi građana.

U skladu sa Zakonom o porezima na imovinu, Skupština je u zakonskom roku donela Odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. godinu na teritoriji grada Kruševca, kao i Odluku o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply