Najava predavanja čuvenog forenzičara Nenada Šipke, sudskog veštaka sa višegodišnjim iskustvom na poslovima forenzičkih istraživanja

ČUVENI FORENZIČAR NENAD ŠIPKA U NIŠU – Regionalna kancelarija posrednika Nis, kao saradnik Centra za forenzička istraživanja doo Novi Sad, organizuje skup 18.06.2019.godine u Nisu. Predavač je Nenad Šipka, forenzičar, sudski veštak sa višegodišnjim iskustvom na poslovima forenzičkih istraživanja krivičnih dela i poslovima sudskih veštačenja.

Violeta Stamenkovič predstavnik, Regionalna kancelarija posrednika Nis, navodi da će predavanja biti iz oblasti forenzičkog istraživanja sa posebnim osvrtom na Balistiku, vatreno i hladno oružje, forenzičku 3D rekonstrukciju krivičnih dela ubistva i ubistva u pokušaju vatrenim oružjem primenom najsavremenijeg softvera za tu namenu – FARO REALITY, uz upotrebu laserskog 3D skenera – FARO FOCUS3D. Takođe, ističe da je Centra za forenzička istraživanja doo Novi Sad, pored Nacionalnog kriminalističko – tehničkog centra MUP – a RS NKTC), jedini u Republici Srbiji vrši forenzičko istraživanje mikrotragova, ljuspica i briseva boje. Forenzičko istraživanje mikrotragova, ljuspica i briseva boje se primenjuje kada dolazi do njihovog identifikovanja na predmetima zatečenim na licu mesta krivičnog dela. Nenad Šipka međuostalog fokusiraće se na prezentaciju 3D rekonstrukciju ubistava: Nikole Albijanića iz Niša, Velibora Vučurovića iz Novog Sada, Jelene Krsmanović Marjanović iz Borče, ubistva gardista, Tuzlanske kapije. Prezentacija je namenjena za advokate, tužioce, sudije, pravnike i sva druga zainteresovana lica. Dodatne informacije o ovom događaju mogu se dobiti na e-mail: [email protected] . Skup će se održati u Regionalni centar Nis (Park Svetog Save).

S poštovanjem, REGIONALNA KANCELARIJA POSREDNIKA NI

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply