Na konkursu za prodaju imovine HI Župa niko nije ponudio ni polovinu od početne cene, hoće li država prodati imovinu u bescenje?!

HI Župa Kruševac privatizacija

Za „Župu“ ni pola para, hoće li država prodati? Kruševac — Za kupovinu Hemijske industrije „Župa“ u stečaju, kao pravnog lica, stigla je ponuda s cenom koja je manja od polovine procenjene vrednosti imovine.

HI Župa Kruševac privatizacija

To je rečeno Beti u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika i zbog toga će Odbor poverilaca doneti odluku o tome da li će ponuda biti prihvaćena.

 

Procenjena vrednost imovine tog preduzeća je 1,58 milijardi dinara.

U oglasu za prikupljanje ponuda za „Župu“ bilo je navedeno da procenjena vrednost nije minimalno prihvatljiva vrednost, niti je obavezujuća, ili opredeljujuća za ponuđača prilikom određivanja visine ponude.

Bilo je navedeno i da je stečajni upravnik dužan da prihvati najvišu dostavljenu ponudu, ukoliko je ona veća od 50 odsto od procenjene vrednosti, te da je dužan da, ako je ponuda niža od toga, pre prihvatanja takve ponude dobije saglasnost Odbora poverilaca.

Na prodaju je ponuđena imovina „Župe“ koja obuhvata 126 objekata.

Među najvažnijima su fabrika aditiva, upravna zgrada s laboratorijom, magacini, bravarska radionica kalijumove hemije, kristalizacija cinka i magnezijumsulfata, pogoni baznog hromsulfata i ksantata, pogoni za peletizaciju ksantata i za proizvodnju sumporne kiseline, restoran, zgrada karbonata, skladište tečnih sirovina.

Nematerijalnu imovinu „Župe“ čine rešenja o izdavanju dozvola za stavljanje u promet gotovih proizvoda i isprava o žigovima.

Zaštita države od naplate poverilaca je prestala u maju 2015. godine, te je u julu prošle godine pokrenut stečajni postupak u „Župi“, a u oktobru je doneta odluka o bankrotu.

Preduzeće je privatizovano 2003. godine, ali je ugovor o tome raskinut 2005. godine. Usledilo je nekoliko neuspešnih tendera, zatim i ulazak u postupak restrukturiranja 2010. godine.

Tokom tog perioda radnici su kroz socijalne programe napuštali fabriku, te je od oko 1.400 na početku privatizacije u septembru 2013, u fabrici ostalo svega 18 ljudi.

U toj hemijskoj industriji je, po ranijim informacijima, kroz zavisno preduzeće „Župa komerc“ angažovano 60-tak radnika za proizvodnju flotacionih sredstava, utakanje hlora i proizvodnju hipohlorita, za sredstva za dezinfekciju vode.

Prošlu poslovnu godinu to preduzeće je završilo sa 12 miliona dinara dobiti.

Izvor: Blic.rs

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply