Javni uvid Elaborata plana detaljne regulacije nove Industrijske zone K2 u Kruševcu, koja će biti istočno od Jasičkog puta

U Kruševcu u planu Industrijska zona K2 – Oko 6,17 hektara biće infrastrukturno opremljeno za industrijsku i zanatsku proizvodnju

Ilustracija

Grad Kruševac stavio je na rani javni uvid Elaborat plana detaljne regulacije Industrijske zone K2 u tom gradu.

Prema Planu generalne regulacije Industrijske zone Sever, zona K2 je deo urbanističke podceline privredno-radne zone Sever.

Nova zona obuhvataće oko 6,17 hektara na Katastarskoj opštini Lazarica. Područje plana nalazi se istočno od Jasičkog puta i proteže se do postojećeg industrijskog koloseka u širini zaštitnog pojasa elektroenergetskih vodova.

Plansko područje je namenjeno pretežno za privredne delatnosti (industrija i proizvodnja), ali se se planom omogućava i izgradnja objekata drugih namena (trgovačko-poslovni centri, veliki marketi, sportsko rekreativni sadržaji, neki od sadržaja javnih funkcija). Industrija i privredna proizvodnja podrazumevaju industrijsku i zanatsku proizvodnju, kao i garaže, radionice, servise, skladišta i slično.

Cela zona biće potpuno infrastrukturno opremljena. Planirana je i izgradnja dela trase primarne gradske saobraćajnice kojom će se povezati istočna i zapadna obilaznica.

Kako je napomenuto u dokumentaciji, plansko područje je u depresiji u odnosu na kotu velike vode Zapadne Morave i da bi se omogućilo gravitaciono oticanje površinskih voda ka reci ceo kompleks bi morao da se nasipa.

Osim toga, s obzirom da se radi o zoni zaštite dalekovoda, svaka izgradnja je uslovljena saglasnošću nadležnih ustanova.

Plan je izradilo Javno preduzeće za urbanizam i projektovanje Kruševac.

 

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply