Grad Kruševac javnim nadmetanjem prodaje pet građevinskih parcela

Na prodaju pet građevinskih parcela u Kruševcu

Ilustracija (Foto: Lucian Milasan/shutterstock.com)

Gradsko veće grada Kruševca oglasilo je prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini putem javnog nadmetanja. Reč je o pet parcela, čije se početne prodajne vrednosti kreću od 10 do 58 miliona dinara u zavisnosti od površine.

Kako je navedeno u oglasu, na parcelama je predviđena izgradnja slobodnostojećih objekata za komercijalne delatnosti kao pretežna namena, i privredne delatnosti kao dopunska namena. Planirani objekti, precizira se, mogu imati poslovnu namenu (trgovačko-poslovni centri, veliki marketi, ugostiteljski objekti, servisi, benzinske i gasne pumpe i sl.), odnosno mogu služiti za obavljanje privrednih delatnosti (zanatska proizvodnja, garaže, radionice, servisi, skladišta i sl.)

Korisna površina objekata koji će se graditi biće utvrđena i odobrena od strane Odeljenja za urbanizam i građevinarstvo Gradske uprave Kruševac, a lice kome se zemljište otuđuje je u obavezi da zemljište privede nameni u roku od tri godine od dana donošenja akta o otuđenju zemljišta, dodaje se.

Pravo učešća na javnom nadmetanju, koje će biti održano 14. juna, imaju sva pravna i fizička lica.

Ekapija.com

 

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply