Fabrika ulja u Kruševcu biće privatizovana do kraja godine

Program restrukturiranja Fabrike ulja iz Kruševca trebalo bi da bude završen do septembra, tako da bi ova fabrika ponovo mogla biti privatizovana tek krajem 2013. godine. Za kupovinu Fabrike ulja zainteresovani su GJ Intertrading GMBH iz Austrije i Lush Office, dok je firma MBM iz Uba zainteresovana za kupovinu fabrike biodizela u Koševima.
Zbog nedostatka sredstava za kupovinu suncokretovog semena, Fabrika ulja sada prerađuje sirovo ulje za druga tržišta, a od ove nedelje, u dogovoru sa partnerom iz Makedonije, pokrenuće se proizvodnja ulja u količini od nekoliko stotina tona.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply