Detektori radiaktivnog radona postavljeni na 115 lokacija u gradu!

U okviru Nacionalnog programa za merenje radona, Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenje i nuklearnu sigurnost Srbije dobila je 6.000 detektora za merenje ovog gasa od Međunarodne agencije za nuklearnu zaštitu u Beču.

U kruševačkom kraju postavljeno je 115 ovakvih aparata. Detekori su montirani najpre u svim osnovnim školama na teritoriji grada Kruševca kao i u predškolskim ustanovama. Prethodila je edukacija učenika.

Radon je gas bez ukusa i mirisa koji u povećanim količinama, preko 400 bekerela utiče na zdravlje ljudi i može da dovede do kancera pluća. Detektor za merenje radona je bezopasan za rukovanje i često se postavlja na niskim policama, jer je radon teži od vazduha.

Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja preporučila je Kruševljanima stalno vetrenje prostorija, a ako je povećana doza radona potrebno je sanirati objekat.

Ovaj nacionalni program koji traje šest meseci, prezentovan je i u Gradskoj upravi u Kruševcu. Besplatan je za sve učesnike, a po preporuci Evropske unije, omugućiće da se izradi radonska karta Srbije i zaštiti zdravlje ljudi.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply