Danas je održana sednica Skupštine grada Kruševca od 70 tačaka dnevnog reda

Skupština_Grada_Kruševca

Danas je održana sednica Skupštine grada Kruševca

Skupština_Grada_Kruševca

Na dnevnom redu današnjeg skupštinskog zasedanja bilo je više od 70 tačaka. Tokom prepodneva, donete su Odluke o auto taksi prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca, radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata, pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti i Odluka o uredjenju grada. Dragan Vidojević je postao samostalni odbornik istupivši iz odborničke grupe “ Dr Katančević- promene“. Odbornici su prihvatili Ugovor o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga DOO Kruševac i o godišnjoj članarini.

Većinom glasova i uprkos zahtevu opozicije da se predlog odluke o auto taksi prevozu skine sa dnevnog reda, odluka je usvojena , a jedna od izmena je da taksi vozač mora da ima najmanje 3 godine iskustva.

– U vezi druge tačke, predloga odluke da radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata, gradonačelnik Gašić je informisao prisutne da su pozvali gradjane i vlasnike ugostiteljskih objekata radi konsultacija. Po usvojenoj odluci, diskoteke će raditi od 22 do 3 sata po ponoći, a na otvorenom prostoru je dozvoljeno emitovanje muzike do 23 sata. Najmanje 15 gradjana iz okruženja ugostiteljskog objekta može da podnese prijavu nadležnom odeljenju zbog prekoračenja nivoa buke ili radnog vremena lokala.

Prava i usluge u oblasti socijalne zaštite grada Kruševca treba da zadovolje potrebe svih korisnika, složili su se svi odbornici gradskog parlamenta uz primedbu opozicije da bi jednokratna pomoć trebalo da bude veća.

Usvojena je i odluka o izmenama i dopunama odluke o uredjenju grada , pa se početni iznos zakupnine uskladjuje početkom godine sa rastom cena za prethodnu,

Skupština grada Kruševca donela je odluku o prihvatanju ugovora o osnivanju Agencije za regionalčni razvoj Rasinskog okruga DOO. Kako se navodi u obrazloženju, cilj ovog privrednog društva je da stimuliše ekonomski i društveni razvoj grada Kruševca i opština u regionu. Društvo će se baviti konsalting i menadžment poslovima, kao i izradu projekata, za konkurisanje kod domaćih i međunarodnih izvora, iz nadležnosti grada i sprovođenje nacionalnih projekata.

U skladu sa obavezom usklađivanja osnivačkih akata preduzeća sa Zakonom o javnim preduzećima, koji je stupio na snagu krajem prošle godine, odbornici su dali saglasnost na izmene i dopune odluke o osnivanju ili organizovanju javnih preduzeća. U skladu sa pomenutim zakonom doneta je i Odluka o osnivanju Javnog preduzeća „Kruševac stan“. Pored delatnosti predviđenih Zakonom o socijalnom stanovanju ovo preduzeće obavljaće i poslove na održavanju stambenih zgrada. Za vršioca dužnosti direktora imenovan je Velibor Javanović.

Za direktora Narodnog muzeja Kruševac imenovan je dosadašnji vršilac dužnosti Goran Vasić.

Nakon opširnije rasprave odbornici Skupšine grada Kruševca usvojili su i izveštaje o radu i finansijskom poslovanju javnih preduzeća i ustanova u 2012., uz ocenu da su imajući vidu okolnosti u kojima se poslovalo, ostvareni zadovoljavajući rezultati. Realizovani su postavljeni zadaci i ciljevi, rečeno je u raspravi, a evidetno je da jedan broj javnih preduzeća, uprkos finansijskoj krizi, bitno unapredio i inovirao programe rada. Jednoglasno, odbornici gradske Skupštine podržali su i inicijativu o konstituisanju Univerziteta u Kruševcu, ističući da bi, formiranjem jedne takve visoko obrazovne ustanove, grad sebi obezbedio budućnost.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply