Da li Nata Veljković nezakonito otima novac od roditelja? Očekuje se odluka nadležnih, iako je Zakon jasan!

Nata Veljković Kruševac

Roditelji u Kruševcu koji za boravak dece u vrtiću plaćaju znatno više od 20 odsto ekonomske cene očekuju promenu načina plaćanja.

Nata Veljković Kruševac

 

Oni se pozivaju na Zakon o predškolskom obrazovanju i vaspitanju, dok u predškolskoj ustanovi „Nata Veljković“ kažu da čekaju uputstvo Ministarstva.

 

Nakon što se u javnosti pojavila informacija da bi roditelji prema tom Zakonu trebalo da plaćaju 20 odsto cene za boravak deteta u vrtiću i da pojedine lokalne samouprave nisu poštovale tu odredbu, oglasili su se pojedini roditelji, čija deca idu u vrtiće te predškolske ustanove.

Najniža cena u vrtićima u tom gradu je 2.568 i usklađuje se sa visinom dečijeg dodatka, zatim sledi iznos od 2.700, 3.780, 4.860, 5.400, 6.480 i 10.800 dinara.

Roditelj dvoje dece Vladimir Timović, rekao je da bi, ako se poštuje ta odredba zakona trebalo da plaća 2.160 dinara, umesto dosadašnjih 10.800 kao i da je čuo da je ustanovama po Srbiji tokom leta naloženo da koriguju cene i usklade ih sa zakonom.

Samostalni odbornik Dejan Srdić najavio je da će postaviti odborničko pitanje u vezi sa visinom naknade i njenom usklađenošću sa Zakonom.

„U Kruševcu se vrtić plaća na osnovu visine primanja. Polemika je izazvana potezima Kragujevca i Beograda, koji će sada imati niže cene od mnogih roditelja ovde, a u našem gradu je situacija daleko teža. Imam dete u vrtiću, razgovarao sam sa roditeljima i mnogi očekuju promenu u načinu plaćanja“, kazao je Srdić.

U Odeljenju za društvene delatnosti Grada Kruševca su naveli da je Ministarstvu prosvete prosleđena važeća Odluka kojom su 2010. godine utvrđene regresne skale za finansiranje boravka dece u toj predškolskoj ustanovi i da očečkuju odgovor nadležnih.

U Predškolskoj ustanovi podsećaju da je Odlukom Gradskog veća iz 2010. godine utvrđeno osam regresnih skala za plaćanje vrtića, koje se određuju u zavisnosti od primanja roditelja.

„Analize su pokazale da oko 40 odsto roditelja plaća cenu iz dve najniže skale. Primenom principa da se plaća 20 odsto ekonomske cene biće više onih kojima će vrtić poskupeti, ako se u obzir uzme korigovana ekonomska cena, kakvu imaju Kragujevac, Beograd, nego onih kojima će pojeftiniti“, navode u toj ustanovi

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply