Da li je konkurs za dodelu sredstava u kulturi grada Kruševca namešten?!

Sporni rezultati konkursa za kulturu Grada Kruševca

Šta se desilo sa savremenom kulturom u Kruševcu i gde je njeno mesto na listi prioriteta kulturne politike? Zašto lokalna samouprava ne vidi značaj kulturnog bogatstva i kulturne raznolikosti, već nas osuđuje isključivo na jedno te isto? Na koji način mislimo da osvežimo kulturnu scenu ako ne podržavamo savremene umetnike i inicijative? Kako ćemo makar pokušati da zadržimo mlade u Kruševcu, izvučemo ih iz opšte apatije i prekinemo sa parolom “Kruševac je mrtav grad”?

Sporni rezultati konkursa za kulturu Grada Kruševca

Šta se desilo sa savremenom kulturom u Kruševcu i gde je njeno mesto na listi prioriteta kulturne politike? Zašto lokalna samouprava ne vidi značaj kulturnog bogatstva i kulturne raznolikosti, već nas osuđuje isključivo na jedno te isto? Na koji način mislimo da osvežimo kulturnu scenu ako ne podržavamo savremene umetnike i inicijative? Kako ćemo makar pokušati da zadržimo mlade u Kruševcu, izvučemo ih iz opšte apatije i prekinemo sa parolom “Kruševac je mrtav grad”?

Rezultati konkursa za finansiranje projekata u kulturi za 2014. godinu dali su poražavajuće odgovore na ova pitanja. Evo i zašto…

Od ukupno 4.050.000,00 dinara raspodeljeno je 4.020.000,00 dinara, i to na 50 projekata. Sva kulturno umetnička društva (folklor) dobila su ukupno 3.030.000,00 dinara, što predstavlja 74,81% ukupnog budžeta grada. Pored KUD-ova, etno udruženja i udruženja za zaštitu tradicije dobila su ukupno 370.000,00 dinara (9,13% ukupnog budžeta). Još 150.000,00 dinara raspodeljeno je projektima koji se bave izradom filma o Spomeniku kosovskim junacima, digitalizacijom kulturnog nasleđa, izradom monografije sela…

I naravno da niko nema ništa protiv folklora, kulturno umetničkih društava, udruženja za zaštitu tradicije i kulturnog nasleđa… Naprotiv! Važno je da grad prepoznaje značaj ovih oblasti, neguje ih i kroz njih radi na izgradnji nacionalnog identiteta. Ipak, vratimo se na pitanja s početka teksta. Gde se u celoj ovoj konstelaciji nalazi sadržajno inovativno stvaralaštvo, podsticanje raznolikosti kulturnih izraza, stvaralaštvo nešto zanimljivije mlađoj populaciji, ljubiteljima “alternative” i urbane kulture? Šta je ostalo za film, muziku (izvan tradicionalne), književnost, pozorište, stvaralaštvo dece i mladih i za decu i mlade…?

Ajde fest, koji je prošle godine dobio od ove iste Gradske uprave priznanje za poseban doprinos kvalitetu života mladih, dobio je svega 40.000,00 dinara, što je nezamislivo mali iznos ukoliko se u obzir uzme da za ovaj novac ne može da se angažuje nijedan značajniji bend. Udruženje likovnih umetnika dobilo je 20.000,00 dinara, Udruženje rok muzičara je dobilo 50.000 dinara, muzički sastav Bluz rezervata je odbijen, a Ivan Tasić, svuda u svetu nagrađivani filmski reditelj, nije zadovoljio uslove konkursa…

Sasvim je jasno da savremenoj/urbanoj/alternativnoj kulturi nije pružena nikakva šansa.

I za kraj još jedna sporna tačka… Kulturno umetničko društvo „14. oktobar“ dobilo je 2.400.000,00 dinara, što je 59,26% ukupnog budžeta. Niko ne spori da je značaj ovog udruženja za kulturu grada veliki i da prema tome zaslužuju veliki deo „kolača“. Ipak, ovaj iznos je čak 30 puta veći od drugog po veličini iznosa: 80.000,00 dinara, koje je npr. dobio Pevački ansambl „Lazarice“. Ovaj iznos je i nemerljivo veći i od iznosa koji je dobio Književni klub „Bagdala“, koji takođe ima dugu tradiciju i Kruševac je u književnim krugovima po njemu prepoznatljiv.

Od 50 projekata/programa, 49 je dobilo manje od 80.001,00 dinara (svi sem „14. oktobra). Najveći dobijeni iznos je neverovatnih 240 puta veći od najmanjeg iznosa od 10.000,00 dinara, a čak četiri udruženja dobila su ovaj, može se reći uvredljiv, iznos.

Tekst je preuzet sa sajta 037ks.com

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply