Budžet grada veći od 3 milijarde dinara po prvi put

Krusevac opstina zgrada

Investicije čine 27 odsto budžeta, odnosno više od 800 miliona dinara, a ove godine je prvi put sačinjen i trogodišnji predlog kapitalnih investicija od kojih je najznačajnija kupovina zemljišta za industrijsku zonu

Krusevac opstina zgrada

Predlog budžeta Kruševca za iduću godinu, koji će se pred odbornicima naći u ponedeljak, iznosi 3,055 milijardi dinara i u odnosu na ovogodišnji veći je za 16,8 odsto, rekao je pomoćnik gradonačelnika za finansije Miroljub Ćosić.

Investicije čine 27 odsto budžeta, odnosno više od 800 miliona dinara, a ove godine je prvi put sačinjen i trogodišnji predlog kapitalnih investicija od kojih je najznačajnija kupovina zemljišta za industrijsku zonu.

„Grad Kruševac godinama ima problem nedostatka zemljišta, pa je zbog toga za otkup budžetom za 2013. godinu predviđeno 22 miliona dinara, u 2014. godini 45 miliona dinara, dok će se u 2015. godini izdvojiti čak 53 miliona dinara“, kazao je Ćosić.

Ovaj trogodišnji predlog, prema Ćosićevim rečima, omogućava planiranje na duži rok, a osim za kupovinu zemljišta, planirana su i sredstva za izgradnju kupališta na Rasini, regulaciju reke Rasine, Ribarske reke i Garskog potoka, kao i za uvođenje energetske efikasnosti u školama i vrtićima i rekonstrukciju distributivnih toplovoda.

Potsetivši da je Kruševac iz donacija u 2012. godini dobio 30 miliona dinara, Ćosić je napomenuo da bi investicije, ukoliko se takav trend nastavi, u narednoj godini mogle biti veće od milijardu dinara.

Pomoćnik gradonačelnika je posebno istakao da je za šest meseci, nova lokalna vlast uspela da dugovanja Kruševca, koja su iznosila preko 700 miliona dinara, smanji za oko 400 miliona uz napomenu da su ostale kreditne obaveze koje su dogovorene na duži rok.

„Samo u idućoj godini, za kreditna zaduženja ćemo izdvojiti oko 75 miliona dinara, od toga 50 miliona za glavnicu, a 25 miliona dinara za kamatu“, objašnjava Ćosić i dodaje da su obaveze prema bankama za ovu godinu servisirane.

Govoreći o Fondu za poljoprivredu, Ćosić je istakao da će se iduće godine za subvencionisanje poljoprivrednih proizvođača izdvojiti 51, 5 miliona dinara što je za 16 miliona dinara više nego do sada, a takođe su povećana i sredstva za subvencionisanje zapošljavanja sa 45 na 56 miliona dinara.

 

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply