Agencija za borbu protiv korupcije još nije odlučila o Gašićevoj žalbi na odluku da je ugovorio poslove sa svojom rodbinom!

Prema navodima Agencije, Gašić je kao gradonačelnik Kruševca bio u sukobu interesa zbog četiri ugovora

Odbor Agencije za borbu protiv korupcije još nije doneo odluku po žalbi ministra odbrane Srbije Bratislava Gašića koji se žalio na odluku Agencije da je bio u sukobu interesa kada je kao gradonačelnik Kruševca potpisao ugovore sa kompanijama povezanim sa članovima njegove porodice.

„Žalba (Gašića) je dostavljena Odboru 12. oktobra i postupak pred Odborom je u toku“, rečeno je agenciji Beta u Agenciji za borbu protiv korupcije na pitanje u kojoj fazi je postupak protiv Gašića.

Prema navodima Agencije, Gašić je kao gradonačelnik Kruševca bio u sukobu interesa zbog četiri ugovora. Dva ugovora sklopio je sa kompanijom ADD Prodakšn (Production) u vlasništvu njegove supruge Irene, i još dva sa kopanijom BNZ-Higijenic u kojoj je jedan od vlasnika njegov sin Vladan.

Vest preuyeta sa http://www.akter.co.rs/27-drutvo/145016-bez-odluke-o-gai-evoj-albi.html

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply